Hjem

Velkommen til Minnesund Vel! 

20. Mars 2012 ble det fattet et historisk vedtak i VEL sammenheng på Minnesund.

 

Det har siden 1960 tallet vært to VEL foreninger som har dekt Minnesundområdet. Minne VEL og Langset VEL.

 

Disse to VEL foreningene har i de siste årene samarbeidet mer og mer om lokale aktiviteter, og ikke minst i store kommunale og nasjonale prosjekter som bl.a. E6 og jernbaneutbyggingen.

 

Begge styrene i foreningene har hatt som overordnet mål en sammenslutning av VEL foreningene, og etter et grundig forarbeide gjennom høsten 2011 ble det laget en plan for sammenslutning som ble presentert for begge VELs årsmøter.

Dette ble tatt veldig godt imot, og begge årsmøtene gikk inn for styrets plan. Den 20. Mars ble det gjennomført del to av årsmøtene som da var felles, og Minnesund VEL ble startet.

 

Vi ønsker at  hjemmesiden vår skal være et verktøy for befolkningen på Minnesund, og ikke minst for dere som tenker å flytte til vår lille perle i sørenden av Mjøsa.

Vårt kontonummer for

innbetaling av medlemskontingent:

0530.50.08925

Vårt organisasjonsnummer: 998782074.

 

 

Copyright 2017 @ Minnesund Vel