Nytt dobbeltspor Eidsvoll-Langset

Ny Jernbanetrasè

På denne siden vil det bli informasjon om den nye jernbanetraseen mellom Kommesrud og Langset.

Som sikkert mange kjenner til har Jernbaneverket laget  en  plan for plassering av den nye dobbeltsporede jernbanen fra Eidsvoll og nordover. 

Det samme har Norsk Bane gjort for strekningen Kommesrud-Langset.

Minnesund Vel er involvert i saken og vil gjøre sitt beste for at det beste alternativ blir valgt.

Her følger noen kart, og korrespondanse.

Kartskisser fra Norsk Bane: Se brev fra Norsk Bane til Glomma og Vorma elvelag litt lenger ned for forklaring på de 9 numrerte punkter.

Langset-Minnesund Nord

Minnesund Nord-Kråkvål

Kråkvål-Dytterud

Dytterud-Julsrudevja

Julsrudevja-Kommesrud

Jernbaneverkets siste forslag til trasè.

Kommesrud-Kråkvål

Kråkvål-Minnesund

Brev til Jernbaneverket fra Glomma og Vorma elvelag.  Les her:

Brev fra Norsk Bane til Glomma og Vorma elvelag.

Les her:

Jernbaneverket har også fyldig info om sin plan.

Les mer her:

 

21.nov:  Brev fra Glomma og Vorma elvelag med ny info vedørende Tunell, Vibrasjoner, Støy, Arbeider i leirmasser.

Les mer her:

27.nov:  Uttalelse fra Minnesund Vel.   Les her: 

29.nov:  Informasjon fra Norsk Bane mottatt fra Aslak Aslaksen.  Tema: kulvert/tunell, høyspentledninger, trafo og  løsmasser i forbindelse med vestlig trasè.  Les her:

05.des: Naturvernforbundet gir støtte til Glomma og Vorma elvelag og deres ønske om utredning av Norsk Banes alternative traseè. Les mer her:

17.des: I kommunestyremøte 10/12 ble det vedtatt at Eidsvoll Kommune støtter forslaget om at vestlig trasè utredes av JBV. Her kan du lese mer om vedtaket som ble gjort i kommunestyret tirsdag 10.des, og også lese brevet som er sendt fra Eidsvoll Kommune til JBV.   Vedlagt er også alle saksdokumentene som ble benyttet i møtet.  Les mer her.

Siste nytt: Oppdatert 24.05.15

Forslag planprogram: Eidsvoll-Langset

Les her:

 

 

 

 

Copyright 2017 @ Minnesund Vel